โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ [1011203003]
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

หมายเลขประจำตัว
รหัสผ่าน


ใบแก้ตัวให้ใช้ใบแก้ตัวจากทางวิชาการเท่านั่น ผลการเรียนที่แสดงเป็น ณ วันที่ปรับปรุง
ต้องการดูผลการเรียนตลอดหลักสูตรที่ผ่านมา @@@@@@ คลิก @@@@@@
ปรับปรุงข้อมูล 21/03/2561
[11237/120775]
Semester56Web Module from Secondary'56 Program Create By Amporn Chomdej  secondary2556@gmail.com [V15.09.25]