โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ [1011203003]
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

หมายเลขประจำตัว
รหัสผ่าน


ใบแก้ตัวให้ใช้ใบแก้ตัวจากทางวิชาการเท่านั่น ผลการเรียนที่แสดงเป็น ณ วันที่ปรับปรุง
ต้องการดูผลการเรียนตลอดหลักสูตรที่ผ่านมา @@@@@@ คลิก @@@@@@
วันปรับปรุง
ปรับปรุงข้อมูล 19/03/2562
[19504/184797]
Semester56Web Module from Secondary'56 Program Create By Amporn Chomdej  secondary2556@gmail.com [V18.08.05]