โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

หมายเลขประจำตัว
รหัสผ่าน

ใบแก้ตัวให้ใช้ใบแก้ตัวจากทางวิชาการเท่านั่น ผลการเรียนที่แสดงเป็น ณ วันที่ปรับปรุง

ปรับปรุงข้อมูล 20/11/2561
[9037/41570]
วันปรับปรุง

PP1 Web Module from Secondary'56 Program Create By Amporn Chomdej  secondary2556@gmail.com [V16.02.05]