โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

หมายเลขประจำตัว
รหัสผ่าน

ใบแก้ตัวให้ใช้ใบแก้ตัวจากทางวิชาการเท่านั่น ผลการเรียนที่แสดงเป็น ณ วันที่ปรับปรุง

ปรับปรุงข้อมูล 21/03/2561
[2269/17462]
วันปรับปรุง

PP1 Web Module from Secondary'56 Program Create By Amporn Chomdej  secondary2556@gmail.com [V16.02.05]